Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

Szkoła / Aktualności

02-03-2010

Dni Wołomina w gimnazjach


„WOŁOMIN Z HISTORIĄ W TLE”, CZYLI OBCHODY DNI WOŁOMINA W GIMNAZJACH.


W ramach obchodów Dni Wołomina 2 marca 2010 roku w Zespole
Szkół nr 2 przy Al. Armii Krajowej 81 odbył się konkurs wiedzy i
sprawności „Wołomin z historią w tle”. W organizację uroczystości
włączyła się cała społeczność szkolna. Za przygotowanie i
przeprowadzenie konkurencji wiedzowych odpowiedzialne były panie Dorota
Jachacy i Ewa Wierzbicka, natomiast zawody sportowe przygotowały i
przeprowadziły panie Anna Kadrońska i Anna Gutkowska. Do rywalizacji
przystąpili uczniowie Gimnazjów z terenu miasta i gminy Wołomin.


Poszczególne szkoły reprezentowane były przez trzyosobowe drużyny w następujących składach:


- Gimnazjum nr 1 : Piotr Koc, Paweł Sawicki, Adam Filinowicz


- Gimnazjum nr 2 : Aneta Kostro, Dawid Zaniewski, Mateusz Łukasiuk


- Gimnazjum nr 3 : Karolina Gochna, Paulina Szewczak, Filip Łaskowski


- Gimnazjum nr 4 : Ewelina Nowakowska, Marcin Rutkowski,
Grzegorz Szlachta


- Gimnazjum nr 5 : Marta Kosakowska, Patrycja Piłkowska,
Arkadiusz Ludwiniak


- Gimnazjum w Czarnej : Patrycja Jóźwiak, Aleksandra Markowicz,
Milena Dąbrowska


- Gimnazjum w Duczkach : Dominika Grudzińska, Przemysław Krawczyk
Mariusz Kucharek.


Jury oceniające rezultaty zmagań gimnazjalistów wyłoniono
wśród nauczycieli szkół biorących udział w konkursie. Skład komisji
konkursowej przedstawiał się następująco: przewodnicząca


– Dorota Jachacy, członkowie: Teresa Jabłońska, Tomasz
Antczak, Marianna Mielcarz, Anna Miciukiewicz, Beata Szulim, Halina
Stańczak.


Na uroczystości obecni byli także: Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2
– Jolanta Gągała, Bożena Gorczyńska i Małgorzata Przygoda oraz
Burmistrz – Jerzy Mikulski.


Uczniowie wykorzystywali w praktyce wiedzę na temat swojego
miasta poprzez udział w różnorodnych konkurencjach. Ich tematyka
skupiała się wokół haseł przewodnich tegorocznych obchodów Dni
Wołomina:
- 90. rocznica Wielkiej Bitwy Warszawskiej,
- 20 lecie samorządu terytorialnego,
- historia Wołomina.

Zawodnicy rozpoznawali na zdjęciach najważniejsze obiekty w
mieście (pomniki, kościoły, urzędy, ośrodki kultury i sportu,
siedziby lokalnej prasy), a ponadto wskazywali ich lokalizację.
Uczestnicy konkursu wykazali się też znajomością historii miasta
i świetnie poradzili sobie z testem wiedzy historycznej. Potrafili
również odtworzyć skład samorządu terytorialnego w jego 20 letniej
historii.
Młodzi obywatele przedstawiali także własne pomysły na rozwój
miasta. Uwzględniali w nich potrzeby całej społeczności lokalnej.
W swoich propozycjach młodzież uznała za najistotniejsze
następujące działania: modernizacja i poprawa stanu dróg, budowa nowych
parkingów, budowa ścieżek rowerowych, poprawa dostępności Internetu,
rozwój instytucji kultury, zakładanie sygnalizatorów dźwiękowych na
przejściach dla pieszych, tworzenie nowych miejsc pracy.
Poza zadaniami intelektualnymi młodzi wołominiacy musieli
zmagać się również w konkurencjach sportowych, co dawało im możliwość
zaprezentowania swojej sprawności fizycznej, ale przede wszystkim było
okazją do wspólnej zabawy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że podczas konkursu panowała
atmosfera serdeczności i życzliwości. Zawodnicy, walcząc o zwycięstwo,
nie zapominali
o zasadach fair play, a jury zgodnie i harmonijnie ustalało
swoje werdykty.


Wszystkie drużyny biorące udział w konkursie były świetnie
przygotowane,
a w związku z tym rywalizacja przebiegała na wyrównanym
poziomie.


Najlepsze w tych zmaganiach okazały się następujące zespoły:


I miejsce – Gimnazjum nr 2 (62 pkt.)


II miejsce – Gimnazjum w Duczkach (53 pkt.)


III miejsce – Gimnazjum nr 5 (50 pkt.)


Zwycięzcy zostali uhonorowani Pucharami ufundowanymi przez
Burmistrza Miasta, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.

Obchody Dni Wołomina stały się okazją do zwrócenia
uwagi młodych ludzi na związki z dziedzictwem własnego regionu.
Przyczyniły się do pogłębienia w nich poczucia tożsamości i
zainteresowania się funkcjonowaniem swojej Małej Ojczyzny.


Dorota Jachacy