Logo Zespołu Szkół nr 2 w Wołominie
Strefa Rodzica
Strefa Ucznia

KontaktSzkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
Gimnazjum nr 2

Al. Armii Krajowej 81
05-200 Wołomin

tel / fax: (0-22) 787-59-43

e-mail zespol2@poczta.onet.pl

Korespondencja kierowana do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) powinna zawierać co najmniej:

-  wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,

-  jej adres   (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),

-  żądanie  (opis przedmiotu sprawy),

-  oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na podstawie art. 64 §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego  pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania

0

0

0